Back to top

关于校区部分区域停电的通知

01/14/2021

因实验室电力扩容,定于2021年1月16日、17日对下列区域实施停电操作。

请停电区域相关单位做好停电准备工作。

联系方式 :校园服务中心 0571-87572114  

                                

总务部

                                                                               2021年1月14日

附:具体停电计划表

序号

日期

时间

影响区域

1

1月16日

13:00-次日 8:00

先进光子学国际研究中心(#1A)、浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院(#1C)

2

1月17日

13:00-次日8:00

先进光子学国际研究中心(#1A)、浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院(#1C)

注:楼宇后编号为校区建筑编号